image descriptionدرباره ما
در چندین جمله...

درباره ما

دنیای قرن بیست یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات تکنولوژی شتاب آمیز علمی می باشد.نهاد های دولتی و خصوصی در یک جامعه قادر نخواهد بود همچون جزیره ای خود را از دیگر نهادهای اجتماعی ملی و فعل و انفعالات گسترده ی بین المللی در دهکده ی جهانی جدا بدانند. امروزه مسئله کیفیت و اثر بخشی خدمات نهاد های دولتی و خصوصی از مهمترین دغدغه های مدیران و دست اندرکاران و تصمیم سازان امر توسعه نهادهای دولتی و خصوصی در هرکشوری می باشد. فناوری اطلاعات این ادعا و بلکه توان را دارد که با تغییر ساختار های سنتی و روش های معمول از هزینه ها بکاهد و کیفیت خدمات را افزایش و در جهت رساندن نهادها به سطح قابل رقابت با کشور های مطرح گام بردارد.مجموعه شهر هنر و فناوری شنتیا از سال 1386 با هدف ایحاد ارتباط بین تکنولوژی های روز نرم افزاری و سخت افزاری با صنعت و تجارت فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه فن آوری اطلاعات در دو محور تکنولوژی واقعیت افزوده (Augmented Reality) و واقعیت مجازی (Virtual Reallity )  فعالیت می نماید .

image description
image description
image description

مراحل تولید

فرآیند انجام یک

1
Coffe
2
Analysis
3
Design
4
Build
5
Test
6
Delivery

مدیران تیم

شرحی از همکاران ما

image description +

میلاد امیر فتاحی

مدیر عامل

کارشناسی نرم افزار و کارشناسی ارشد بازرگانی

image description +

احسان برید مشاقی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی نرم افزار و کارشناسی ارشد بازرگانی

image description +

مصطفی صادقی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد بازرگانی

image description +

جواد مهدی زاده

سرپرست برنامه نویسی

کارشناسی نرم افزار