اپلیکیشن واقعیت افزوده مجلات نورالهدی


image description

“تجهیز مجموعه مجلات نورالهدی به تکنولوژی واقعیت افزوده”

طراحی سیستم اختصاصی واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی تلفن همراه برای مجموعه مجلات نورالهدی به سفارش آستان قدس رضوی؛

با هدف ارتقاء جذابیت و افزایش بازدهی انتقال مفاهیم دینی و تاریخی به وسیله مدرن ترین شیوه آموزشی در دنیا