انیمیشن سه بعدی میدان شهدا مشهد مقدس


image description

“تولید انیمیشن سه بعدی میدان شهدا؛ مشهد مقدس”

تولید انیمیشنی با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی میدان شهدای مشهد مقدس.