اپلیکیشن واقعیت افزوده برج میلاد


image description

“تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده برج میلاد تهران”
به سفارش شهرداری تهران
تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی برج میلاد. همچنین ایجاد بستری مناسب برای بازدید از موزه برج میلاد، به صورت واقعبت افزوده.