اپلیکیشن واقعیت افزوده محیطی پارک علمی پروفسور بازیما


image description

“تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده پارک علمی پروفسور بازیما”

طراحی و تولید نرم افزار واقعیت افزوده با هدف تعامل بازدیدکنندگان با قسمت های مختلف پارک و همچنین انتقال مفاهیم علمی و تاریخی به صورت شبیه سازی سه بعدی، ویدئو، متن وعکس، در قالب گوشی های هوشمند.