اپلیکیشن واقعیت افزوده نمایشگاه بین المللی الکامپ


image description

“تجهیز نمایشگاه بین المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک (الکامپ) به تکنولوژی واقعیت افزوده”
افزودن جذابیت های بصری به محیط نمایشگاه الکامپ تهران، به وسیله تکنولوژی واقعیت افزوده.