هولوگرام سه بعدی پارک علمی پروفسور بازیما


image description

“تولید هولوگرام سه بعدی پارک علمی پروفسور بازیما”
طراحی و پیاده سازی هولوگرام سه بعدی به صورت تعاملی و ساخت نرم افزار اختصاصی نجوم به سفارش پارک علمی پروفسور بازیما با هدف آشنایی و آموزش علم نجوم و ستاره شناسی.