اپلیکیشن واقعیت افزوده پارک کوهسنگی مشهد


image description

تولید اپلیکیشن واقعیت مجازی پارک کوهسنگی مشهد مقدس”
تولید اپلیکیشن واقعیت مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی پارک بزرگ کوهسنگی مشهد