اپلیکیشن واقعیت مجازی حرم مطهر امام رضا (ع)


image description

“تولید اپلیکیشن واقعیت مجازی حرم مطهر امام رضا (ع)”
تولید اپلیکیشن واقعیت مجازی، با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی بارگاه ملکوتی امام رضا (ع).